Contactaţi-ne: 0787423561

Politica de
confidențialitate

Politica privind confidențialitatea și prelucrarea datelor personale

Datele solicitate
Conform cerințelor Regulamentului General pentru Protecția Datelor GDPR – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, novavet.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.
Site-ul novavet.ro este operat de societatea NOVAVET SRL, cu sediul în Str. Vatra Dornei, Nr. 5, Bl. M1, Sc. A, Parter, Apt. 1, București, Sector 4, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J40/10258/2001.
NOVAVET SRL este un Operator al datelor cu caracter personal pe care dumneavoastră (persoana vizată) ni le transmiteți.

De ce avem nevoie de date
Avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă putea furniza Serviciile, cu scopul de a efectua programările medicale pe care le doriți pentru animalele dumneavoastră de companie, a vă contacta ulterior pentru confirmarea respectivelor programări, de asemenea pentru a vă reaminti termenele pentru revaccinările recomandate pentru animalele dumneavoastră de companie.

Ce vom face cu datele
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate la sediul societății. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră au loc pe teritoriul României.
Putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care ne aflăm în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate în acest document. Informațiile solicitate în cazul plăților online intră sub incidența condițiilor de utilizare a procesatorilor de plăți, iar novavet.ro nu va solicita și nu va stoca niciun detaliu referitor la cardul dumneavoastră.
Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea. De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dumneavoastră pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea.

Cât timp păstrăm datele
Vom stoca informațiile dumneavoastră atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru a vă putea oferi serviciile noastre. Pe baza unei solicitari trimise către novavet.ro prin email la adresa contact@novavet.ro sau utilizând opțiunile disponibile în contul de utilizator de pe site, ne puteți solicita anularea contului de utilizator și ștergerea sau anonimizarea datelor.
Orice date cu caracter personal pe care le deținem în scop de marketing le vom păstra până în momentul în care ne anunțați că nu mai doriți să primiți aceste informări.

Care sunt drepturile dumneavoastră
În cazul în care considerați că orice date cu caracter personal ale dumneavoastră pe care noi le deținem sunt incorecte sau incomplete, aveți posibilitatea să solicitați consultarea, rectificarea sau ștergerea acestor informații. Ne puteți contacta în acest sens prin email la adresa contact@novavet.ro. 
În cazul în care doriți să reclamați modul în care am gestionat datele dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pe email la adresa contact@novavet.ro. Vom analiza reclamația și vom colabora cu dumneavoastră pentru rezolvarea problemei.